Povprečna teža

ekonomsko-slovar

Tehtano povprečje je vrsta povprečja, ki daje različne uteži različnim vrednostim, na podlagi katerih se izračuna.

Eno najpogosteje uporabljenih povprečij zaradi svoje vsestranskosti je tehtano povprečje. Od aritmetične sredine se razlikuje po tem, da vsem vrednostim ne pripisuje enakega pomena. Pravzaprav, kot bomo videli kasneje, je aritmetična sredina pravzaprav tehtano povprečje, v katerem so vse vrednosti enako pomembne.

Tehtano povprečje je zelo uporabno, na primer za izračun ocen za predmet. Za oceno končne ocene želimo upoštevati, da je učenec opravil vaje, delo in se udeležil pouka. Seveda ne moremo dati enakega pomena kot zaključni izpit. Na zaključnem izpitu morate pokazati, da ste znanje res pridobili. Učitelj matematike bi lahko na primer navedel, da ima izpitna ocena ponder 70 %, opravljene vaje 20 % in sodelovanje pri pouku 10 %.

Za vsakega od zgornjih primerov bomo imeli drugačno opombo. Na primer pri izpitu 8,5, pri vajah 7,3 in pri udeležbi 9,3. Kako izračunamo povprečje, če imamo različne vrednosti, z različnimi odstotki? Za to se uporablja tehtano povprečje.

Ukrepi centralne težnje

Formula za tehtano povprečje

Formula tehtanega povprečja je naslednja:

Formula za tehtano povprečje

Če ga beremo od leve proti desni, imamo tri dele. Prva je ime, druga majhna, a malce čudna formula in tretja je razvoj drugega dela. Drugi del formule se glasi takole: Vsota od 1 do N od x sub i po teži x sub i. Vse to bomo razvili na veliko enostavnejši način:

  • Seštevanje: Seštevanje nam pove, da moramo dodati niz vrednosti od prve do N. Če je torej 10 vrednosti, moramo dodati prvo, drugo, tretjo, ... in deseto. V tem primeru gre za vsoto produktov. Zato moramo dodati rezultat izdelkov.
  • N: Predstavlja skupno število opazovanj. Na primer, če je ocena za naš predmet odvisna od treh dejavnikov (izpit, vaje in sodelovanje), bo N vreden tri.
  • x: Spremenljivka X je na podlagi katere izračunamo tehtano povprečje. Po vzoru končne ocene predmeta bi bila X ocena v številu vsakega dela.
  • i: Predstavlja položaj vsakega opazovanja. V tem primeru bi lahko vsakemu faktorju pripisali številko za izpit 1, vaje 2 in udeležbo 3. Tako je x1 ocena izpita, x2 ocena vaje in x3 ocena udeležbe v razredu.
  • Končno se za razliko od aritmetične sredine prikaže vrednost P. P je odstotek, teža ali teža. Vsaka od treh besed je v teh primerih enakovredna. To bo utež, dodeljena vsaki od strank, izpit 70%, vaje 20% in udeležba 10%. Ne smemo pa pozabiti, da moramo odstotke izraziti z enoto.

Primer tehtanega povprečja

Recimo, da moramo izračunati končno oceno za naš predmet ekonomije. Za to moramo izvesti tehtano povprečje, ki je porazdeljeno na naslednji način:

Delajte na padcu 29 - 20%

Zaključni izpit ———————— 70 %

Udeležba na pouku —————— 10 %

Pri delu na nesreči 29 so nam zahvaljujoč iskanju informacij na Economipediji dali oceno 9,5. Na zaključnem izpitu smo imeli 8,5. Vendar obiskujemo le 10 razredov od skupno 20. Torej je naša ocena obiskovanja pouka 5.

Če želite izvedeti končno oceno za ekonomski predmet, moramo svojo oceno pomnožiti s ponderjem. Tako, da:

Naša končna ocena za tečaj je 8,35.

Geometrijska sredina

Tags.:  računovodstvo ZDA trgih 

Zanimivi Članki

add