Stroškovna cena

računovodstvo

Stroškovna cena je skupni strošek, da bi lahko prodali izdelek ali zagotovili storitev, ne da bi bilo treba dodati kakršen koli postopek ali dodatek, ki bi ga lahko podražil.

Z drugimi besedami, to so stroški, ki nastanejo za opravljanje običajne dejavnosti podjetja, pa naj gre za prodajo blaga ali opravljanje storitev.

Formula stroškovne cene

Za trženje izdelkov ali storitev katerega koli podjetja je treba določiti nabavno ceno. Ker, če ni pravilno izračunan, lahko pri prodaji ali opravljanju storitev nastanejo izgube.

Kako je torej možno, da prodaja ali opravljanje storitev, za katere prejemamo dohodek, povzroči izgubo? Ključno je, ko podjetje preseže prag dobička in ima posledično višje prihodke od odhodkov.

Lahko se zgodijo naslednji scenariji:

  • Nabavna cena je višja od prodajne cene. Če je nabavna cena višja od prodajne cene, ni pomembno, koliko artiklov je prodanih ali opravljenih storitev, podjetje nikoli ne bo ustvarilo dobička.
  • Nabavna cena je enaka prodajni ceni. To je izjemen primer. Običajno se pojavi pri poslovnih likvidacijah, ki bodo prenehale delovati. Pri tej praksi ne nastane noben dobiček ali izguba.
  • Nabavna cena je nižja od prodajne cene. To je splošen primer vseh podjetij, za katera so dosežene koristi in s tem njena kontinuiteta.

Kot v vseh primerih obstajajo izjeme. Primer je podjetji, ki želijo na trgu narediti določen zagozd in se za določeno obdobje odločijo za prodajo po nabavni vrednosti. To pomeni, da se za nekaj časa odrečejo dobičku, da bi prodali več in se uveljavili na trgu.

Res je tudi, da je namerna prodaja z izgubo (to je, ko je nabavna cena višja od prodajne cene) v nasprotju s pravili tržne konkurence.

Primer

Glede na podjetje, ki prodaja prenosnike po 100 € na enoto in ima proizvodne stroške 45 €, stroške trženja 20 € in davke 50 €. Kakšna je nabavna cena podjetja? Ali je višja, nižja ali enaka prodajni ceni?

Cena = 45 € + 20 € + 50 € = 115 €. Nato: nabavna cena> prodajna cena

Ker je torej nabavna cena višja od prodajne, če podjetje ne bo stroškovno učinkovitejše ali se prodajna cena ne poveča, bo utrpela izgube.

Če ni mogoče biti stroškovno učinkovitejši, mora podjetje določiti prodajno ceno, višjo od 115 €, da zagotovi dolgoročno preživetje podjetja vsaj ekonomsko in računovodsko.

Tags.:  ste vedeli kaj računovodstvo kulture 

Zanimivi Članki

add