Vrste človeške komunikacije

primerjave

Vrste človeške komunikacije ustrezajo različnim načinom in oblikam, v katerih ljudje komunicirajo, s ciljem na koncu dneva prenašati informacije.

Ljudje med seboj komunicirajo, da si izmenjujejo informacije in se razumejo o kateri koli temi.

Komunikacija med ljudmi je latentna že od začetka človeške zgodovine in se z leti širi na različne načine. Sprva je komunikacija potekala prek krikov, risb ali slik.

Kasneje se je umaknila verbalna komunikacija in tudi način vzpostavljanja te komunikacije prek različnih kanalov, kot je internet ali najrazličnejše digitalne platforme.

Treba je opozoriti, da je v komunikacijskem procesu več bistvenih elementov, da je učinkovit. Na eni strani je pošiljatelj, ki je tisti, ki oddaja sporočilo po kanalu, da bi dosegel prejemnika, ki bo zadolžen za dekodiranje informacij tega sporočila.

Poleg tega se vmešavajo drugi elementi, ki so temeljni za vrste človeške komunikacije, ki obstajajo. Kultura, število ljudi, vključenih v komunikacijo, ali kontekst, v katerem se ta komunikacija odvija.

Vrste človeške komunikacije

To so najbolj izstopajoči:

  • Intrapersonalna komunikacija: Gre za komunikacijo s samim seboj. Vključuje ideje, misli in vse, kar je povezano s tem, kar človeku gre po glavi.
  • Medosebna komunikacija: To je komunikacija, ki poteka z drugo osebo. Misli, občutki in sporočila se manifestirajo med dvema osebama, ki postaneta pošiljatelj, ki sporočilo odda, in prejemnik, ki ga prejme.
  • Komunikacija med skupinami: V tem primeru je mogoče upoštevati komunikacijo, ki obstaja med tremi ali več ljudmi. Gre za proces, v katerem se sporočila, znanje, misli izmenjujejo z večjim številom udeležencev v tem komunikacijskem procesu.
  • Organizacijsko komuniciranje: imenovano tudi korporativno komuniciranje, je tisto, ki se pojavi v podjetju ali instituciji. Tu lahko izpostavimo dve možnosti: interno komunikacijo, med zaposlenimi samimi, kot so sestanki, pošiljanje e-pošte, ali zunanjo, ko komunikacija poteka z zunanjostjo, kot je na primer pošiljanje sporočil za javnost .
  • Medkulturna komunikacija: To je tista komunikacija, ki poteka med različnimi kulturami ali družbenimi skupinami. V tem primeru je za vzpostavitev zelo učinkovitih komunikacijskih procesov pomembno poznavanje različnih običajev, jezikov in načinov življenja.

Tags.:  Španija ste vedeli kaj razvrstitev 

Zanimivi Članki

add
close

Priljubljene Objave

razvrstitev

Države po BDP

ekonomsko-slovar

Zamenjajte ogrlico

Priljubljene Kategorije